Resursa umana este cea mai importanta in mecanismul oricarei organizatii, este resursa fundamentala care pune lucrurile in miscare.

Serviciile noastre au scopul de a va oferi solutii pentru problemele de personal in asa fel incat sa puteti evita erorile care se fac in aplicarea prevederilor legale evitand astfel urmarile neplacute ale acestora.

Astfel va puteti baza pe sprijinul nostru in rezolvarea urmatoarelor tipuri de servicii:

 

EVIDENȚA PERSONALULUI

 • intocmirea dosarului de personal (informare salariala,contract individual de muncă, fisa de post, anexa SSM la fisa postului, Opis Contract )
 • evidența salariaților în format electronic – REVISAL
 • înregistrarea contractelor individuale de muncă a noilor salariați – REVISAL
 • transmiterea în format electronic a noilor înregistrări ale contractelor individuale de muncă - REVISAL

MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 • întocmirea actelor de modificare, executare, suspendare a contractelor individuale de muncă
 • întocmirea actelor de desfacere a contractelor individuale de muncă
 • act adițional la contractelor individuale de muncă
 • înregistrarea și transmiterea în format electronic a incetarii contractelor individuale de muncă – REVISAL      
 • intocmirea adeverintei de vechime pentru angajatul care si-a incetat activitatea
 • predarea salariatului a Raportului din REVISAL
 • intocmirea adeverintelor de orice natura solicitate de salariat
 • obtinerea documentului portabil A1 referitor la detasarea salariatilor intr-o alta tara pe o perioada determinata

 FIŞA POSTULUIact care cuprinde atribuţiile postului şi activităţile care trebuie executate de către salariat în raport cu pregătirea profesională şi cerinţele postului

 • întocmirea fişei postului în conformitate cu COR, cu nivelul de studii al salariatului şi experienţa ocupantului postului
 • anexe în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • stabilirea obiectivelor de performanta si identificarea criteriilor de evaluare in functie de ocupatia fiecarui angajat.

REGULAMENTUL INTERN actul prin care angajatorul este obligat să stabilească la nivel de societate normele de conduită şi să aplice sancţiuni disciplinare salariaţilor care săvârşesc abateri disciplinare

 • întocmirea regulamentului intern al societăţii, adaptat la cerinţele şi specificul firmei
 • consultanţă privind modalităţile de aplicare a dispoziţiilor regulamentului intern

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ – obligatoriu la societăţile cu peste 21 de salariaţi

 • intocmirea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • consultanţă privind negocierea clauzelor din contractul colectiv de muncă
 • întocmire acte premergătoare negocierii clauzelor contractului colectiv de muncă (convocator, procese verbale ale şedinţelor de negociere)
 • verificarea reprezentativităţii salariaţilor la nivelul unităţii
 • înregistrarea contractului colectiv de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă

DISCIPLINA MUNCII

 • întocmirea documentelor privind sancţionarea disciplinară a salariaţilor care au săvârşit abateri disciplinare (comunicare pentru cercetarea prealabilă disciplinară, decizie de numire a comisiei de cercetare disciplinară, proces verbal de cercetare)
 • întocmirea, cu respectarea prevederilor legislaţiei a deciziei de sancţionare

SALARIZARE

 • crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modifificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de sanctionare/incetare a activitatii
 • intocmirea pontajului lunar pentru calculul salarial
 • calculul sporurilor la salariul de baza (ore suplimentare, spor de noapte, spor repaus saptamanal, prime)
 • calculul concediilor medicale si al concediilor de odihna
 • calculul retinerilor si al popririlor salariale
 • intocmirea statelor de plata
 • intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia
 • intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale
 • intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii

 

CONSULTANTA IN DOMENIUL RAPORTURILOR DE MUNCA

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 • consultanţă privind întocmirea contractului individual de muncă, verificarea înscrierii clauzelor obligatorii şi clauze speciale (clauză de mobilitate, clauză de fidelitate, clauză de neconcurenţă, clauză cu privire la formarea profesională)
 • întocmirea de contracte speciale privind relaţiile de muncă (CIM cu munca la domiciliu, contract de ucenicie, contract de formare profesională, contract de constituire de garanţii pentru gestionari etc)
 • consultanţă privind termenele de înregistrare a contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale
 • consultanta in ceea ce priveste verificarea competentelor profesionale, proba de lucru.

 

 

 In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 SC CERDIN PROD SRL prelucreaza date cu caracter personal, in scopuri legitime.