Prevenirea si Stingerea Incendiilor -  P.S.I. 

S.C. CERDIN PROD S.R.L. ofera in domeniul prevenirea si stingerea incendiilor ( P.S.I.) consultanta de specialitate in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea nr.307 / 2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

 Principalele activitati de prevenire si stingerea incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:

  • Organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I.);
  • Analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I.);
  • Intocmirea instructiunilor specifice prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I.) pentru fiecare loc de munca;
  • Evidenta zonelor cu risc de incendiu ridicat ( acolo unde exista);
  • Tematica pentru toate fazele de instruire;
  • Planul de evacuare;
  • Planul de interventie;
  • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
  • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor din planul de prevenire;
  • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I.), lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului, etc.